இலங்கை செய்திகள்


IMF உடன்படிக்கை தொடர்பில் ஜனாதிபதியின் அறிவிப்பு

Sep 22, 2022


சர்வதேச நாணய நிதியத்துடன் (IMF) உடன்படிக்கைக்கு வருவதற்கு முன்னர் உடன்படிக்கை தொடர்பில் அமைச்சரவைக்கு அறிவிக்கப்படும் என ஜனாதிபதி தமக்கு அறிவித்ததாக சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன இன்று (22) நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

ஊழியர் மட்ட உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்கு சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிறைவேற்று சபையினால் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் அதற்கு முன்னர் கடனாளர்களுடனான கலந்துரையாடலில் அறிக்கை உள்ளடக்கப்பட வேண்டுமெனவும் ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

எல்லா தகவல்களும் கிடைத்த பிறகு அமைச்சரவைக்கு விளக்கம் அளிக்கப்படும். மேலும், எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் ஆர்வமுள்ள கட்சிகள் மாநாட்டில் பங்கேற்கலாம் என்று ஜனாதிபதி தன்னிடம் கூறியதாகவும் சபாநாயகர் தெரிவித்தார்.