இலங்கை செய்திகள்


மின்வெட்டு 1 மணித்தியாலமாக குறைக்கப்பட்டது

Aug 05, 2022


மின் உற்பத்திக்கு தேவையான போதியளவு எரிபொருள், நீர் பற்றாக்குறையால் சுமார் ஒரு மாத காலமாக நாட்டில் அமுல் படுத்தப்பட்டிருந்த 3 மணித்தியாலங்களுக்கான மின்வெட்டு ஒரு மணித்தியாலமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி A – W வரையிலான 20 வலயங்களுக்கு, இரவு 7 – 9.30 மணிவரையிலான காலப்பகுதிகளில் 30 நிமிடங்கள் என இரு தடவைகள் ஒரு மணித்தியால மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட உள்ளது.